Lake Mountain Sky

2017 oil on paper 14.8 × 10.5 cm

previous next