Celestia Squamata

2021 oil on canvas 200 × 230 cm

previous next